Home เรื่องน่ารู้สำหรับผู้เชื่อใหม่ สิทธิในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และตัวอย่างคำอธิษฐาน

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday75
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week169
mod_vvisit_counterThis month1855
mod_vvisit_counterAll (since 19Jan2009)8491262

Who's Online

We have 124 guests online

Alexa

สิทธิในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และตัวอย่างคำอธิษฐาน PDF Print E-mail
Sunday, 23 August 2009 20:28

นอกจาการรับความรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้รับโทษในนรกที่เราควรได้รับแล้ว เรายังได้รับสิทธิ์ในการอธิษฐานในเรื่องราวต่างๆต่อพระเจ้าด้วย เพราะว่าเราได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเหมือนประชากรของพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราทุกคำ พระเยซูทรงสัญญากับเราว่า ?ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา?? พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา? พระองค์ได้แนะนำเราในการอธิษฐานด้วยว่า ?สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ?? ท่านจะได้? ?พระคัมภีร์ได้แนะนำเราในการอธิษฐานว่าสิ่งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีสำหรับเรา เพื่อการอธิษฐานของเรานั้นจะไม่เป็นคำอธิษฐานที่ผิดและไม่ได้รับคำตอบเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นไม่มีข้อจำกัด เราสามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องเหมือนกับเพื่อนสนิทที่พูดคุยกัน บอกเรื่องราวความในใจระหว่างกัน ขอการช่วยเหลือเมื่อได้รับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ และขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นเราสามารถสรุปหัวข้อต่างๆที่คริสต์ชนอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ดังนี้

  1. อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า
  2. อธิษฐานสารภาพบาป เพื่อขอรับการอภัย
  3. อธิษฐานขอความช่วยเหลือในความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
  4. อธิษฐานเผื่อสามีหรือภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อน และประเทศชาติ ให้ได้รับความสุข
  5. อธิษฐานของการรักษาโรคภัยต่างๆให้หาย
  6. อธิษฐานของการเลี้ยงดู ขอการช่วยเหลือเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ และขอการอวยพรจากพระเจ้า
  7. อธิษฐานของการปกป้องและคุ้มครองจากเหตุร้ายต่างๆ
  8. อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานต่างๆที่เราขอจากพระองค์
  9. อื่นๆ

?

รูปแบบของคำอธิษฐาน

รูปแบบคำอธิษฐานของคริสต์ชนโดยทั่วๆไปมีรูปแบบง่ายๆดังนี้? เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการกล่าวเรียกพระเจ้า ซึ่งคำที่เราสามารถใช้แทนพระเจ้ามีหลายคำได้อาทิเช่น ?ข้าแต่พระเจ้า? ?ข้าแต่พระบิดาเจ้า?? ?ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด? เป็นต้น หลังจากคำเริ่มต้น ให้เราบอกถึงความต้องการต่างๆของเรา หรือข้อความที่เราต้องการบอกต่อพระเจ้า ในตอนนื้เรามักใช้คำแทนต้วเราว่า ?ข้าพระองค์? หรือ แทนต้วเราว่า ?ลูก? เป็นต้น เมื่อเราได้ขอสิ่งต่างๆ หรือบอกข้อความต่างๆต่อพระเจ้าจบแล้ว ให้เราลงท้ายคำอธิษฐานว่า ?ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน? คำว่า ?อาเมน? เป็นคำกล่าวด้วยความเชื่อ หมายความว่า ขอให้เป็นไปตามนี้?

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าสำหรับอาหาร

?ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารที่ได้ที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงชำระอาหารนี้ให้สะอาดและบริสุทธิ์ และอวยพรให้อาหารนี้เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

 

??ตัวอย่างคำอธิษฐานสารภาพบาป?

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตเหนือฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ สารภาพบาปผิดที่ข้าพระองค์ได้กระทำ ___________________________ ข้าพระเจ้าทรงพระเมตตาอภัยบาปผิด แก่ข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์ และของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีกำลังเอาชนะความบาปเหล่านี้ และ ไม่หลงไปกระทำความบาปผิดอีก ทูลต่อพระองค์ด้วยใจที่สำนึกผิด ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน??

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

?ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง?? และน่าเกรงกลัว?? ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงโปรดให้เป็นข้าพระองค์เป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้? ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์?? และขยายเขตแดนของข้าพระองค์?? และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์?? และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย? ?เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย ข้าพระองค์ทูลพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า??

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอการเติบโตฝ่ายวิญญาณตามพระคัมภีร์เอเฟซัส

?ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ของข้าพระองค์ๆอธิษฐานว่า? ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา?? คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)?? มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา?? และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)?? สว่างขึ้น?? เพื่อ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)?? จะได้รู้ว่า?? ในการที่พระองค์ทรงเรียก (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) นั้น?? พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)??? และรู้ว่า?? มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่า?? ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไร?? สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ?? ตามอำนาจของพระกำลัง?? และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์?? เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย?? และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง?? เหนือศักดิเทพ?? เหนืออิทธิเทพ?? เหนือเทพอาณาจักร?? และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น?

 

ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)?? โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของ(ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ทางความเชื่อ? ?เพื่อว่าเมื่อ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด?? ถึงความกว้าง?? ความยาว?? ความสูง?? ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้?? เพื่อที่จะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม?? ?ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์?? กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้?? ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร?? และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์?? อาเมน??

 

ท่านสามารถดูตัวอย่างคำอธิษฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้จาก ?บทความเกี่ยวกับคำพยานชีวิต และตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับสถานการณ์ต่างๆในเว็บไซด์นี้"

Last Updated on Sunday, 23 August 2009 20:45
 

Comments  

 
-1 #21 จารุพักตร์ ภู่รัก 2016-10-06 12:13
ลูกขอพรจากพระบิ ดาให้คำอธิฐานเก ิดขึ้นสักครั้ง
Quote
 
 
0 #20 จารุพักตร์ ภู่รัก 2016-10-06 12:10
ขอให้คนที่รักมา กที่อยุ่แดนไกล ลูกขออธิฐานกับพ ระบิดาให้ได้กลั บมา
Quote
 
 
-2 #19 Faye เอเมน 2016-05-17 23:12
ขอบคุณพระเจ้าขอ บคุณพระเยซู

ขอบคุณที่พระองค ์ได้นำทางและเปิ ดทางให้ลูกได้เข ้ามารู้จักพระอง ค์ พระผู้ทรงเป็นพร ะเจ้าของแผ่นดิน โลก ผู้ทรงประทานพรใ ห้แก่บรรดาผู้ที ่ร้องขอ และพระเจ้ายังเป ็นผู้ที่ทรงพลิก ชีวิตของเราให้ด ีขึ้น จากคนที่ไม่คิดว ่าทุกอย่างที่เก ิดขึ้นในชีวิต ณ ตอนนี้มันจะเป็น ไปได้ แต่พระเจ้าก็ทำใ ห้มันเกิดขึ้นกั บชีวิตเราอย่างไ ม่คาดฝัน ในแต่ละวันเราไม ่รู้เลยว่าจะมีอ ะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่พอเราขอพรจาก พระเจ้า และเราได้รับพรน ั้นจากพระองค์ มันทำให้เรารู้ว ่ามดาเลย พระองค์ทรงเป็นผ ู้พลิกชีวิตของเ ราจริงๆ ถ้าท่านได้รู้จั กพระเจ้า ท่านจะรักพระองค ์เหมือนที่เราอี กหลายๆคนรักพระอ งค์ พระองค์ไม่เคยทอ ดทิ้งเราในวันที ่เรายากลำบาก จากที่ไม่มี พระองค์ก็ทรงทำใ ห้มี จากที่มีอยู่แล้ ว พระองค์ก็จะประท านให้มีมากยิ่งๆ ขึ้น พระองค์ทรงให้เร าเป็นหัว ไม่เป็นหาง

สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเยซู เอเมน
Quote
 
 
+10 #18 สุรินทร์ ประชากุล 2015-09-11 15:24
ขอบพระคุณพระเจ้ าทุกกรณี.อาเมน.
Quote
 
 
+3 #17 Picky 2015-08-06 08:02
ขอให้พระเจ้าอวย พรให้ทุกท่านมีค วามสุข ความสำเร็จทั้งป วงครับ อาเมน
Quote
 
 
+5 #16 aoae 2015-07-26 21:57
สาธุการแ่พระเจ้ า ขอบพระคุณในความ รักและเมตตาคุณใ นทุกสิ่งที่พระอ งค์มอบให้ ไม่ว่าข้าพระองค ์จะลำบากสักเพีย งใดข้าพระองค์จะ อดทนและอธิฐาน และวางใจในพระเจ ้า เพราะพระองค์เท่ านั้นที่ทำให้รอ ด เพราะพระองค์เท่ านั้นที่ทำให้ข้ าพระองค์พบกับคว ามสันติสุข
Quote
 
 
+2 #15 มาย 2015-05-09 14:17
ขอบคุณพระบิดา ที่นำมิตรสหายมา รวมกัน
ขอบคุณสำหรับทุก การเลือก ที่เราตัดสินใจล งไป!
ทั้งหมดล้วนทำให ้เรา..เป็นตัวเรา
ขอให้สหายที่จาก ไปสถิตเป็นความร ักในใจตลอดกาล
Quote
 
 
+14 #14 yamonpat 2014-05-22 13:54
ขอบคุณพระบิดาที ่ทรงชี้ทางสว่าง ให้กับลูกพบกับค วามจริง ลูกขอพระพรของพร ะบิดาพระเจ้าสถิ ตย์กับท่านตลอดไ ป เอเมน
Quote
 
 
+11 #13 k 2014-03-13 21:42
ขอบคุณพระเจ้า ลูกเชื่อและวางใ จในพระองค์
พระองค์จะรับฟัง คำอธิฐานจากบุตร ของพระองค์
Quote
 
 
+11 #12 lalita 2014-03-13 07:42
ขอบคุณพระเจ้า รู้สึกดีใจที่ได ้รู้จักพระคริสค ่ะ ขอบคุณพระเจ้ามา กค่ะ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

 

กด Like ไว้ มีอะไรใหม่ เราแจ้งคุณก่อนใคร

เรื่องน่ารู้อื่นๆ สำหรับผู้เชื่อใหม่ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของผู้อ่าน บทความต่างๆ ที่เข้ามาล่าสุด

สำรวจความเห็น

คุณดู GraceZone จากมุมไหนของโลก