Select Page

งานฟื้นฟู Revival Service โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ และ อาจารย์ดารารัตน์เลาหประสิทธิ์

กรุงเทพ :

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 18:30 น. เปิดลงทะเบียนหน้างาน เวลา 14:00 น. และ ประตูเปิดเวลา 16:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 9:30 น. เปิดลงทะเบียนหน้างาน เวลา 8:00 น. และ ประตูเปิดเวลา 9:00 น.

สถานที่: เวสเกตฮอลล์ ห้างเซ็นทรัล เวสเกต นนทบุรี

 

 

เชียงใหม่ :

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 9:30 น. (รอบเช้า) เปิดลงทะเบียนหน้างาน เวลา 8:00 น. และประตูเปิดเวลา 9:00 น.

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 18:30 น.(รอบเย็น) เปิดลงทะเบียนหน้างาน เวลา 16:00 น. และประตูเปิดเวลา 17:30 น.
สถานที่: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

 

 

ขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แล้วพบกันค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพร