Select Page

คำเทศนา FAITH MODE โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ : FAITH MODE สามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com หรือ subscribe ใน youtube...

คำเทศนา แง่มุมของความเชื่อผ่านการทรงสร้าง โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 8 มกราคม 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ: แง่มุมของความเชื่อผ่านการทรงสร้าง 1.การริเริ่มจากความว่างเปล่า 2.สิทธิอำนาจและคำพูด 3.กาลเวลาและขั้นตอน   เสียงคำสอน...

คำเทศนา กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก (2โครินธ์1:1-11) โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ: กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก ข้อพระคัมภีร์: 2โครินธ์1:1-11 ชุดคำเทศนา: 2โครินธ์ 1. สรรเสริญพระเจ้า 2. รับการหนุนใจจากพระเจ้า 3. หนุนใจผู้อื่นต่อไป 4....

คำเทศนา ตัดสินใจเลือกทางแห่งชีวิต (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:11-20) โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 1 มกราคม 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ: ตัดสินใจเลือกทางแห่งชีวิต ข้อพระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 30:11-20 1. ชีวิตมีทางเลือกเสมอ 2. การตัดสินใจเลือกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตามมา 3....

อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป (2 พงศ์กษัตริย์ 7:1-20) โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 13 กันยายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ วันครบรอบคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ หัวข้อ: อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป ข้อพระคัมภีร์: 2 พงศ์กษัตริย์ 7:1-20 1. กษัตริย์โยรัม 1) จมอยู่กับความโศกเศร้าและความโกรธ 2) นั่งรอรับชะตากรรม...