Select Page

จงชื่นชมยินดีเสมอ | 17 เวลาไหนดีที่ฉันควรชื่นชมยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

17 เวลาไหนดีที่ฉันควรชื่นชมยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways17-Goodtimetorejoice.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 16 ท่าที่ที่ท่านต้องมีเพื่อชัยชนะ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 ท่าที่ที่ท่านต้องมีเพื่อชัยชนะ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways16-AttitudesYoumusthaveforvictory.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations4-Confidenceinyoursalvation2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 3 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations3-Confidenceinyoursalvation1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 2 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations2-Repentance2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

พระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า | 2 ของถวายที่พระเจ้ายอมรับ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ของถวายที่พระเจ้ายอมรับ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/GreaterBlessing(Thai)/Greaterblessing2-Acceptableofferings2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...