Select Page

คำเทศนา (รอบแรก)“พระเจ้าทรงฝึกมือของข้าพเจ้า” สดุดี 18:34 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา วันนี้ พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นพระพรและนำการพัฒนามาสู่ชีวิตของเราได้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเจ้าทรงฝึกมือของข้าพเจ้า” สดุดี 18:34 (เทศนารอบแรก)วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 คจ.ใจสมานสุขุมวิท  ...

อพยพ ตอนที่ 35 : “วัวทองคำ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พิธีกรรมทางศาสนาหรือความสำเร็จใดๆย่อมไร้ค่า หากปราศจาการทรงสถิตของพระเจ้า” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 35 : “วัวทองคำ” (37 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน เรื่อง “ความกลัว” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยทรงใช้สิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอ ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ยิ่งกว่าผู้พิชิต” มก. 11:1-11 วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “ยิ่งกว่าผู้พิชิต” มาระโก 11:1-11โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยทรงใช้สิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอ ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ยิ่งกว่าผู้พิชิต” มก. 11:1-11 วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “อย่าสงสัยเลย” ยอห์น 20:24-29 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ พระเจ้ากำลังคาดหวังให้คุณ มีความเชื่อ ไว้วางใจในพระองค์ ไม่สงสัย ท่ามกลางสถานการณ์นั้น” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “อย่าสงสัยเลย” ยน. 20:24-29 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน...

อพยพ ตอนที่ 34 : “ความล้ำลึกแห่งพลับพลา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คนที่คิดว่า เรื่องรายละเอียดของโต๊ะขนมปัง เชิงเทียน หีบพันธสัญญา พลับพลา เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ อยากเชิญชวนให้ท่านลองชมคลิปนี้ดู” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 34 : “ความล้ำลึกแห่งพลับพลา” (22 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017...