Select Page

ขอเชิญร่วมสัมมนา  “รื้อฟื้นพระสัญญา” ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย อจ.เฮนรี่ มาดาวา วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2018

สมาพันธ์ผู้นำคริสเตียนจังหวัดบุรีรัมย์ 📣ขอเชิญร่วมสัมมนา  “รื้อฟื้นพระสัญญา” Revive The convernant วิทยากร: อาจารย์ เฮนรี่ มาดาว่า จากยูเครน วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2018‼️ ณ ห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์...

ฟรีคอนเสิร์ต Lena Maria | Songs of Happiness – 29 กันยายน 2018

เป็นการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่น่าประทับใจท่านผู้ชมในประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 10 ปีเต็ม จากศิลปินผู้พิการระดับโลก Lena Maria  ในวันที่ 29 กันยายน 2018 เวลา 19.00-21.00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน ซอย รามคำแหง 68 ...

สัมมนา เรื่อง ”ชัยชนะและเสรีภาพ” 3-4Nov18 Mannhiem, Germany วิทยากร อจ.เจริญ ยธิกุล

เราเปลี่ยนความจริงในอดีตไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนทัศนคติต่อมันในวันนี้ได้ เราเปลี่ยนสถานการณ์ คนรอบข้างไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิชิตมันได้ ข่าวดี #พี่น้องชาวไทยในยุโรป!!! สัมมนา เรื่อง ”ชัยชนะและเสรีภาพ” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษจิกายน 2018 เมือง Mannhiem, Germany...

บรรยายพิเศษ “ฟิลิปปี พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ 27พ.ค.18 คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ซ.6

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ “ฟิลิปปี พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2018 คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 เวลา 13:30-16:00 น....