Select Page

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 5 กุญแจเปิดเข้ารับความรอดทุกด้าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 5 กุญแจเปิดเข้ารับความรอดทุกด้าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews5-Keystoreceivesalvation.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 4 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 4 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews4-Godwillmeetallyourneeds3.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 3 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนสอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 3 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนสอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews3-Godwillmeetallyourneeds2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่2 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนหนึ่ง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่2 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนหนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews2-Godwillmeetallyourneeds1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...