Select Page

คำพยานชีวิต ตอนที่ 30 พระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 30 พระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony30-TheLordisgracioustome.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำพยานชีวิต ตอนที่ 28 ฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 28 ฤทธิ์เดชของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony28-ThepowerofGod.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำพยานชีวิต ตอนที่ ตอนที่ 27 การทะลุทะลวงเกินธรรมชาติ ตอนหนึ่ง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 27 การทะลุทะลวงเกินธรรมชาติ ตอนหนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony27-Supernaturalbreakthroughs1.mp3...