Select Page

ทำเทียนเจลเหมือนเบียร์ในแก้ว

วิธีทำเทียนเจล รูปแบบเบียร์ 1. นำเจลมาต้มในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยใช้ไฟอ่อน รอจนเนื้อเจล หลอมละลายจนเหลว เบาไฟให้อ่อนที่สุด เติมสีเหลืองลงไป จนสีคล้ายกับสีของเบียร์ 2. เทเนื้อเจลที่เหลวลงในแก้วหรือภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นรอให้เย็นสนิท...

วิธีทำ เทียนเจล

วิธีทำเทียนเจล วัตถุดิบประกอบด้วย – เทียนเจล เกรดเอ เนื้อใสบริสุทธิ์ ( ลักษณะเหมือนเยลลี่ห้ามรับประทาน?หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์งานฝีมือ หรือหากต้องการซื้อจำนวนมาก สามารถซื้อได้ที่ จัตุจัตร โครงการ 10,11, 12 หรือร้านฮงฮวด เยาวราช- ขายเป็นกิโล)) – ไส้เทียน...