Select Page

จงชื่นชมยินดีเสมอ | 17 เวลาไหนดีที่ฉันควรชื่นชมยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

17 เวลาไหนดีที่ฉันควรชื่นชมยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways17-Goodtimetorejoice.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 16 ท่าที่ที่ท่านต้องมีเพื่อชัยชนะ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 ท่าที่ที่ท่านต้องมีเพื่อชัยชนะ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways16-AttitudesYoumusthaveforvictory.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 15 วิญญาณแห่งความเชื่อ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

15 วิญญาณแห่งความเชื่อ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways15-Thespiritoffaith.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 14 ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways14-Iammorethanaconqueror.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 13 ความชื่นชมยินดีนำชัยชนะมาให้เรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 ความชื่นชมยินดีนำชัยชนะมาให้เรา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways13-Joybringsvictory.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 12 เข้าหลักชัยด้วยใจยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 เข้าหลักชัยด้วยใจยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways12-Finishmyracewithjoy.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...