Select Page

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” ตอนที่ 6 ช่วงเวลาแห่งการทะลุทะลวง

ตอนที่ 6 ช่วงเวลาแห่งการทะลุทะลวง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs6-Aseasonofbreakthrough.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” ตอนที่ 5 รับความรอดทุกด้าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 5 รับความรอดทุกด้าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs5-Receiveallkindsofsalvation.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” ตอนที่ 4 ก้าวเข้าสู่ชัยชนะระดับสูงขึ้น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 4 ก้าวเข้าสู่ชัยชนะระดับสูงขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs3-Keystoyourmiracles.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 3 กุญแจที่เปิดสู่การอัศจรรย์ในชีวิต โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 กุญแจที่เปิดสู่การอัศจรรย์ในชีวิต http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs3-Keystoyourmiracles.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

“ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 2 การเจิมแห่งการทะลุทะลวง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 การเจิมแห่งการทะลุทะลวง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs2-Theanointingofthebreakthrough.mp3...

“ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 1 ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทรงสามารถ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทรงสามารถ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs1-IbelieveevennowGodcan.mp3...