Select Page

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 25 ถามพระวิญญาณก่อน ตอนจบ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

25 ถามพระวิญญาณก่อน ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife25-InquiringoftheHolySpiritfirst2.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 24 ถามพระวิญญาณก่อน ตอนที่หนึ่ง โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

24 ถามพระวิญญาณก่อน ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife24-InquiringoftheHolySpiritfirst1.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 23 การตีความหมายคำพยานของพระองค์ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

23 การตีความหมายคำพยานของพระองค์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife23-InterpretationoftheSpiritswitness.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 21 พระวิญญาณและเราเห็นชอบ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

21 พระวิญญาณและเราเห็นชอบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife21-Itseemsgood.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 20 เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

20 เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife20-Becomespirituallymature.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 19 พระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

19 พระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife19-Godgivesmecounsel.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...