Select Page

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 7 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife7-Godofsurplus2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 6 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife6-Godofsurplus1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 5 ขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ตอนที่สอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 ขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ตอนที่สอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife5-Askingwithrightmotives2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 4 ขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ตอนหนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 ขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ตอนหนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife4-Askingwithrightmotives1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 3 ยินดีที่จะเชื่อฟังและหว่าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 ยินดีที่จะเชื่อฟังและหว่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife3-Willingtoobeyandsow.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 2 มีหัวใจชื่นชมและยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 มีหัวใจชื่นชมและยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife2-Haveajoyfulwillingheart.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...