Select Page

สุนัข-แมว ทำเงิน ตลาดใหญ่นับหมื่นล้านบาท

เปิดขุมทรัพย์หมื่นล้าน ตลาด “โฮ่งเหมียว” “เสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยง อาจมีอยู่แล้วหลายเจ้า แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังขาดการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง อีกทั้งสินค้ากลุ่มดังกล่าว สำหรับตลาดพรีเมี่ยม หรือซุปเปอร์พรีเมี่ยม ก็ยังหายาก...

ไอเดียสร้างธุรกิจ กับ สนามฟุตบอล หญ้าเทียม

สนามฟุตบอลในร่ม ได้รับความนิยมในขณะนี้ ไม่เฉพาะในเมืองกรุงเท่านั้น แต่หัวเมืองอีสานอย่างขอนแก่น ก็นิยมไม่น้อย สนามหญ้าเทียม หรือ “สนามฟุตบอลในร่ม” ได้รับความนิยมในขณะนี้ ไม่เฉพาะในเมืองกรุงเท่านั้น แต่หัวเมืองอีสานอย่างขอนแก่น ก็ได้รับความนิยมไม่น้อย...

วิธีการทำพิมเสนน้ำ

อุปกรณ์และขั้นตอนการทำพิมเสนน้ำ 1.พิมเสน 1 ส่วน 2.การบูร 2 ส่วน 3.เมลทอล 3 ส่วน 4.น้ำมันยูคาลิปตัส นิดหน่อย 4.ครกบดยา   วิธีทำ นำพิมเสนใส่ครกตำให้ละเอียด จากนั้นใส่การบูรตามลงไปตำให้ละเอียด แล้วใส่เมลทอลตามลงไปคนให้เข้ากันเมลทอลจะเป็นตัวทำละลาย...