Select Page

แนะนำหนังสือ : ตอบ 12 คำถามยากๆในชีวิต

ในช่วงเทศกาลสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2017 เป็นช่วงหยุดยาวๆ ของหลายๆท่าน ซึ่งอาจจะมีเวลาอยู่นิ่งๆทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา บางท่านก็หาหนังสือดีๆ สักเล่มนั่งอ่าน …. ชีวิตที่เราพยายามหาคำตอบในหลายๆเรื่อง บางคนอาจจะพยายามหาหนังสือประเภท How to มาอ่าน...