Select Page

ลักษณะชีวิตคริสเตียน : 6 เป็นเหมือนพระคริสต์ ตอนที่สอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 เป็นเหมือนพระคริสต์ ตอนที่สอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ChristianCharacter/Christiancharacter6-BecomeChrist-like2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ลักษณะชีวิตคริสเตียน : 5 เป็นเหมือนพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 เป็นเหมือนพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ChristianCharacter/Christiancharacter5-BecomeChrist-like1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...