Select Page

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:17-22” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คำแนะนำจากพระคำของพระเจ้า ถูกต้อง เที่ยงตรง มั่นคง ปลอดภัย และเป็นพระพร” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:17-22” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:12-16” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:28-20:4” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คนโง่ ไม่ได้หมายถึงคนไม่ฉลาด แต่หมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตสวนทางกับทางแห่งปัญญา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:28-20:4” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:24-27” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อย่าไปเตือนคนบางประเภท เพราะนอกจากเขาจะไม่พัฒนาแล้ว แต่จะหันมาเยาะเย้ยเราอีกต่างหาก” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:24-27” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ และ คุณชินราช เชาว์พัฒนา วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง  ...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:19-23” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“สิ่ง​ที่​น่า​ปรารถ​นา​ใน​ตัว​มนุษย์​ คือ ​ความ​จง​รัก​ภักดี…”สภษ. 19:22 บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:19-23” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...