Select Page

อพยพ ตอนที่ 35 : “วัวทองคำ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พิธีกรรมทางศาสนาหรือความสำเร็จใดๆย่อมไร้ค่า หากปราศจาการทรงสถิตของพระเจ้า” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 35 : “วัวทองคำ” (37 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

อพยพ ตอนที่ 34 : “ความล้ำลึกแห่งพลับพลา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คนที่คิดว่า เรื่องรายละเอียดของโต๊ะขนมปัง เชิงเทียน หีบพันธสัญญา พลับพลา เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ อยากเชิญชวนให้ท่านลองชมคลิปนี้ดู” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 34 : “ความล้ำลึกแห่งพลับพลา” (22 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017...

อพยพ ตอนที่ 33 : “โลหิตแห่งพระสัญญา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระสัญญาที่ปกคลุมด้วยเลือด ใครที่ผิดสัญญาต้องตาย” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 33 : “โลหิตแห่งพระสัญญา” (22 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

อพยพ ตอนที่ 32 : “ยุทธศาสตร์ แห่งพระพร” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ถ้าเราทำตามยุทธศาสตร์ของพระเจ้า ทุกที่ที่เราไป ที่นั่นเราจะรับพระพร” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 32 : “ยุทธศาสตร์ แห่งพระพร” (20 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

อพยพ ตอนที่ 31 : “3 เทศกาล แห่งพระพร” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“แผนการของพระเจ้าสุดลึกซึ้ง เราจะเริ่มสังเกตได้ เมื่อเชื่อมพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีรืใหม่เข้าด้วยกัน” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 31 : “3 เทศกาล แห่งพระพร” (14 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่...

อพยพ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“จะเกิดอะไรขึ้นหากพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้มนุษย์มีสะบาโต?” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” (12 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...