Select Page

บทเรียน พระธรรมฮีบรู ตอนที่ 24 (ตอนจบ) : “สรุปพระธรรมฮีบรู ใน 8 นาที” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระธรรมฮีบรู” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 24 : “สรุปพระธรรมฮีบรู ใน 8 นาที” ( 8 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 23 : “เข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใด เราสามารถเข้มแข็งขึ้นได้ในทันทีทันใดได้ ด้วยพระคุณของพระเจ้า” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 23 : “เข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ” ( 36 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 22 : “การตีสอน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“แต่​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​ถูก​ตี​สอน​เช่น​เดียว​กับ​คน​อื่นๆ ท่าน​ก็​ไม่ได้​เป็น​บุตร แต่​เป็น​ลูก​ที่​ไม่​มี​พ่อ​” ฮบ. 12:8 บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 22 : “การตีสอน” ( 24 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 21 : วีรบุรุษแห่งความเชื่อ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“หากเราดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความเชื่อ เราจะพบกับสิ่งร้ายในชีวิตอีก หรือไม่?” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 21 : “วีรบุรุษแห่งความเชื่อ” ( 44 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 20 : ความอลังการของความเชื่อ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความเชื่อ คือ การดึงอนาคตมาสู่ปัจจุบัน” “ผู้ใดที่เดินบนเส้นทางนี้จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 20 : ความอลังการของความเชื่อ” ( 30 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 19 : เหยียบย่ำพระบุตร ดูหมิ่นพระโลหิต” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ฮบ. 10:31 “การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัว” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 19 : เหยียบย่ำพระบุตร ดูหมิ่นพระโลหิต” ( 20 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...