Select Page

ของขวัญวันสิ้นปี ( สภษ. 3:21-35) “ระมัดระวัง ที่จะให้ความคิด คำพูด การกระทำ มีความยำเกรงพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( สภษ. 3:21-35) { ของขวัญวันสิ้นปี } “ลูกเอ๋ย อย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดสายตาของเจ้า แต่จงเฝ้ารักษาไว้ คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด” สภษ. 3:21 แนวคิด วันนี้พระเจ้าให้ของขวัญวันสิ้นปีแก่ผม ซึ่งจะทำให้ผมปลอดภัย ไม่สะดุด...

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 29/6/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล...

ลูกพระเจ้า-ลูกมาร ( ยน. 8:39-47 ) “อย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่น พระคำตอนนี้ กำลังพูดกับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 8:39-47 ) { ลูกพระเจ้า-ลูกมาร } “คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” ยน. 8:47 แนวคิด 3 ตัวชี้วัด ว่าคนไหนเป็นลูกของพระเจ้า 1....

แนะนำหนังสือ : ตอบ 12 คำถามยากๆในชีวิต

ในช่วงเทศกาลสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2017 เป็นช่วงหยุดยาวๆ ของหลายๆท่าน ซึ่งอาจจะมีเวลาอยู่นิ่งๆทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา บางท่านก็หาหนังสือดีๆ สักเล่มนั่งอ่าน …. ชีวิตที่เราพยายามหาคำตอบในหลายๆเรื่อง บางคนอาจจะพยายามหาหนังสือประเภท How to มาอ่าน...

พระพิโรธของพระเจ้า ( ยรม. 48:1-47 ) “เมื่อไร้ความยำเกรง จะน่าสะพรึงกลัวเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 48:1-47 ) { พระพิโรธของพระเจ้า } “โมอับจะถูกทำลายและไม่เป็นชนชาติอีกต่อไป เพราะว่าเขายกตัวขึ้นต่อพระยาห์เวห์” ยรม. 48:42 แนวคิด – เยเรมีย์พยากรณ์ถึงการพิพากษาของพระเจ้า ที่จะลงมาเหนือโมอับ...