Select Page

พระเจ้ากับมนุษย์ ใช้คนละวิธี ( ยน.5:7) “วางใจ รอคอยพระองค์แก้ไขปัญหาของเรา ด้วยวิธีการของพระองค์ ในเวลาของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:7) { พระเจ้ากับมนุษย์ ใช้คนละวิธี } 7คนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว” [แนวคิด] : –...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 19 พระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

19 พระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife19-Godgivesmecounsel.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

พระเยซูกำลังเรียกให้สนใจ ( ยน.5:6) “เรากำลังละเลย เสียงตรัสของพระเยซู แล้วจดจ่อกับ การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง อยู่หรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:6) { พระเยซูกำลังเรียกให้สนใจ } 6เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้น และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ” [แนวคิด] : – ท่ามกลางคนป่วยมากมาย ชายผู้สิ้นหวัง...

38 ปี ( ยน.5:5) “ในเวลาของพระเจ้านั้น สถานการณ์ที่เราประสบนั้นจะกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:5) { 38 ปี } 5ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว [แนวคิด] : – 38ปีก่อน เมื่อชายคนนี้เริ่มป่วย เป็นเวลาก่อนที่พระเยซูประสูติไม่นานนัก ในช่วงเวลานั้นพระเจ้าได้เตรียมมารีย์เอาไว้แล้ว...

คำเทศนา “เกรงกลัวพระเจ้า” มธ10:28 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“สิ่งที่จางหายไปจากคริสตจักร ในยุคปัจจุบัน คือ “ความเกรงกลัวพระเจ้า” อย่าคิดนะว่า พระองค์จะอยู่เฉย ไม่ทำอะไร ปล่อยให้เราผู้เป็นบุตรที่รักของพระองค์ ดำเนินในทางที่ขัดขืนกับน้ำพระทัยของพระองค์ โดยพระองค์จะไม่ทำอะไรเลย” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์...