Select Page

หาไม่เจอ ( ยน.6:22) “การแสวงหาพระเจ้า ยากเหลือเกินสำหรับคนที่มาหาพระองค์เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายโลกนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:22) { หาไม่เจอ } 22 วันรุ่งขึ้นคนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่า ก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับเหล่าสาวก เหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลำพังเท่านั้น แนวคิด :...

เต็มใจ? ( ยน.6:21) “เมื่อเราเต็มใจให้พระองค์เข้าควบคุมสถานการณ์ในชีวิต เราจะเห็นการอัศจรรย์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:21) { เต็มใจ? } 21 ดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดี แล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้น แนวคิด : – เมื่อพวกสาวก “เต็มใจ” รับพระเยซูขึ้นเรือ การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ 2 อย่างก็เกิดขึ้น คือ...

นี่เราเอง อย่ากลัวเลย ( ยน.6:20) “พระเยซูเอง ผู้รักเราอย่างที่สุด ทรงเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:20) { นี่เราเอง อย่ากลัวเลย } 20 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่เราเองแหละ อย่ากลัวเลย” แนวคิด : – หลังจากสาวกเหนื่อยมาทั้งวัน ตกเย็นก็ลงเรือพายข้ามฝาก จน ตี3 กว่าๆ ก็ยังไปไม่ถึงไหน ติดอยู่กลางทะเล...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 23 การตีความหมายคำพยานของพระองค์ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

23 การตีความหมายคำพยานของพระองค์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife23-InterpretationoftheSpiritswitness.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

สวรรค์ในบ้านของเรา ชุด3 : ตอนที่1 ชนะความห่างเหิน โดย อาจารย์ ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์

สวรรค์ในบ้านของเรา ชุด3 : ตอนที่1 ชนะความห่างเหิน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Heaveninyourhome3(Thai)/Heaveninyourhome3-1-Overcomingisolation.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...