Select Page

ขอบพระคุณพระเจ้า : 4 ขอบคุณพระเจ้าโดยประกาศข่าวประเสริฐ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 ขอบคุณพระเจ้าโดยประกาศข่าวประเสริฐ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Thanksgiving(MP3Thai)/Thanksgiving4-Givingthanksbyourlifestyleofevangelism.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

งงไปกันใหญ่ ( ยน.6:52) “สิ่งที่เราควรทำคือ ถ่อมใจ และ เปิดใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:52) { งงไปกันใหญ่ } 52 แล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่า “ผู้นี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไร” แนวคิด : – พวกยิวเริ่มงง เขาสนใจ “อาหาร” “กิน” แต่ พระเยซูพูด “ชีวิตนิรันดร์” “จากสวรรค์” “วางใจ”...

ของขวัญราคาแสนแพง ( ยน.6:51) “เราสมควรซาบซึ้งในความรักของของพระองค์ และยกย่องเทิดทูนพระองค์มากเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:51) { ของขวัญราคาแสนแพง } 51 เราเป็นอาหารที่ธำรงชีวิต ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้น ก็คือเลือดเนื้อของเรา” แนวคิด : –...

กินแล้วมีชีวิต ( ยน.6:50) “โดยการวางใจพระเยซูสำหรับทุกพื้นที่ในชีวิต จะนำชีวิตที่แท้จริงมาสู่ทุกพื้นที่ในชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:50) { กินแล้วมีชีวิต } 50 แต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตาย แนวคิด : – พระเยซูอธิบายให้พวกยิวฟัง ว่าพระองค์คืออาหารแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ซึ่งไม่เหมือนกับอาหารแห่งโลกนี้...

คำเทศนา “นิรันดร์กาล“ 2คร.4:18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้ เป็นการเตรียมสถานะของเราในนิรันดร์กาล” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “นิรันดร์กาล“ 2คร.4:18 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...