Select Page

ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา ( ยน.7:43 ) “ในไม่ช้ากาลเวลาจะพิสูจน์เองว่า เราสิ่งที่เรายืนหยัดนั้นถูกต้องแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:43 ) { ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา } 33 พระเยซูตรัสว่า “เราจะอยู่กับพวกท่านต่อไปอีกไม่นาน แล้วจะกลับไปหาผู้ที่ทรงใช้เรามา  แนวคิด : – ทัศนคติที่แตกต่างต่อคำสอนของพระเยซู ทำให้พวกประชาชนขัดแย้งกัน...

ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ชุดใหม่) ตอนที่ 22 รับไฟของพระเจ้าได้อย่างไร

ตอนที่ 22 รับไฟของพระเจ้าได้อย่างไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheFireofGod(NewSeries)/TheFireofGod22-HowtoreceivetheFire.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

เข้าใจผิด เพราะคิดว่าเข้าใจ ( ยน.7:42 ) “เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระองค์จะทรงประทานความเข้าใจให้แก่เราเป็นแน่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:42 ) { เข้าใจผิด เพราะคิดว่าเข้าใจ } 42 พระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิด และมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮม ที่ดาวิดเคยอยู่นั้น” แนวคิด : – คนยิวเข้าใจผิดว่า มคา. 5:2 หมายความว่า...

คำเทศนา “ความเชื่อเปลี่ยนสถานการณ์“ ลก.7:1-11 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“มีใครบ้างที่ได้รับความรอดก่อนที่เขาจะเชื่อ? แต่บางคนกลับปรารถนาเห็นอัศจรรย์ก่อน แล้วเขาค่อยเชื่อ…ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้น” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ความเชื่อเปลี่ยนสถานการณ์“ ลก.7:1-11 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018...

บ้างก็เชื่อ บ้างก็ไม่ ( ยน.7:41 ) “สิ่งที่จะวัดความเชื่อ คือการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ยินนั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:41 ) { บ้างก็เชื่อ บ้างก็ไม่ } 41 คนอื่นๆ ก็พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์” แต่บางคนว่า “พระคริสต์จะมาจากกาลิลีได้หรือ? แนวคิด : – หลังจากได้ยินคำตรัสของพระเยซู มีบางคนยอมรับว่าพระเยซูคือพระคริสต์...