Select Page

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “พระพรของผู้ยำเกรงพระเจ้า” สดด.112:1-10 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า จะไม่กลัวข่าวร้าย เพราะในที่สุดมันจะกลายเป็นข่าวดี” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระพรของผู้ยำเกรงพระเจ้า” สดด.112:1-10 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

ยูดาสอิสคาริโอท ( ยน12:4) “วันนี้ เราจะขายพระเยซูด้วยราคาเท่าไหร่?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:4) { ยูดาสอิสคาริโอท } 4 แต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ ชื่อยูดาสอิสคาริโอท (คือคนที่จะอายัดพระองค์ไว้) พูดว่า  แนวคิด : – ยูดาสอิสคาริโอท เป็นคนหนึ่งในอัครสาวก 12 คนของพระเยซู –...

แด่พระเยซูด้วยสุดหัวใจ ( ยน12:3) “ไม่มีคำว่ามากเกิน และสิ่งนั้นจะไม่มีวันสูญเปล่า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:3) { แด่พระเยซูด้วยสุดหัวใจ } 3 มารีย์เอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์  เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้น แนวคิด :...

คนอื่นไม่รู้ ( ยน12:2) “ให้เรายังดำเนินไปในทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:2) { คนอื่นไม่รู้ } 2 ที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์ มารธาก็ปรนนิบัติอยู่ และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์  แนวคิด : – ที่หมู่บ้านเบธานี ก่อนหน้านี้หลายวัน...