Select Page

เข้าใจไหม? ( ยน13:12) “ลองมองหาคำตอบในพระคำของพระเจ้าดูสิ แล้วจะพบคำตอบ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:12) { เข้าใจไหม? } แนวคิด : – หลังจากที่พระเยซูเสร็จสิ้นภารกิจ สวมบทบาทของคนรับใช้ ด้วยการล้างเท้าพวกสาวกทุกคนแล้ว พระองค์ก็กลับมานั่งแล้วสวมบทบาทและสิทธิอำนาจของพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 21 “ชาวสะมาเรียใจดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 21 “ชาวสะมาเรียใจดี” (13นาที) “ความจริงแล้ว เรื่องชาวสะมาเรียใจดี ไม่ได้สอนให้รักและมีเมตตาต่อเพื่อนบ้าน” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ ตอนที่ 21 “ชาวสะมาเรียใจดี” (13นาที) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย  ...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 20 “ตะเกียง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 20 “ตะเกียง” (4 นาที) “คนที่มีแล้วก็จะเพิ่มให้อีก แต่คนที่ไม่มี ที่เขามีนั้นก็ต้องเอาไปจากเขาเสีย” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 20 “ตะเกียง” (4 นาที) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

ไฟแห่งการฟื้นฟู : 2 องค์ประกอบของการฟื้นฟู โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 องค์ประกอบของการฟื้นฟู http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheFireOfRevival(Thai)/Thefireofrevival2-Ingredientsofrevival.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ทรงทราบ ( ยน13:11) “พระองค์ยังคงรอคอยและปรารถนาให้เรากลับใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:11) { ทรงทราบ } 11 เพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้ เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคน” แนวคิด : – พระเยซูทรงทราบว่า ยูดาส จะทรยศพระเยซู ก่อนที่ยูดาส...