Select Page

ถวายเกียรติ ( ยน13:32) “อย่าพยายามหาเกียรติจากมนุษย์ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:32) { ถวายเกียรติ } 32 ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่าน พระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระองค์ท่านมีเกียรติในพระองค์ท่านเอง และพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ แนวคิด : –...

ได้รับพระเกียรติ ( ยน13:31) “เราสามารถถวายเกียรติแด่พระบิดาได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:31) { ได้รับพระเกียรติ } 31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสว่า “บัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ แนวคิด : – พระเยซูตรัสว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว...

ปล่อยให้มารครอบงำ ( ยน13:30) “จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์  ( ยน13:30) { ปล่อยให้มารครอบงำ } 30 ดังนั้นเมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน แนวคิด : – เมื่อยูดาสรับขนมปังจากพระเยซูแล้ว ความกลัวก็เกิดขึ้นกับเขา...

คำเทศนา “ซาบซึ้งในความรักของพระเยซู” เอเฟซัส 3:18-19 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ลูกของพระเจ้าทุกคนจะซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ เป็นความอบอุ่นและหวานชื่น ซึ่งคนที่ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าไม่อาจจะสัมผัสหรือเข้าใจได้” (English translation Audio) https://drive.google.com/open?id=16gx… คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์...

เข้าใจผิด ( ยน13:29) “ตั้งใจจริงแสวงหาการนำจากพระองค์เท่านั้น ก็จะพบทางออกของชีวิต”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:29) { เข้าใจผิด } 29 บางคนคิดว่า เพราะยูดาสถือกล่องเก็บเงินพระองค์จึงตรัสบอกเขาว่า “จงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้” หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง แนวคิด : –...