Select Page

รับการชำระ ( ยน15:3) “เราเชื่อสิ่งที่ตรัสไว้ในพระคำของพระเจ้า จริงๆหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน15:3) { รับการชำระ } 3ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน แนวคิด : – พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์ได้ชำระพวกเขาให้สะอาดแล้ว โดยถ้อยคำที่พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาแล้วนั้น...

ฉันจะมีชีวิตและไม่ตาย : 1 พระพรทุกแบบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 พระพรทุกแบบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/IwillLiveAndNotDie(Thai)/Iwillliveandnotdie1-Everyblessing.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

แขนงทุกแขนง ( ยน15:2) “เราจะเผชิญสถานการณ์แบบเกิดผล หรือ แบบไม่เกิดผล”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน15:2) { แขนงทุกแขนง } 2แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น แนวคิด : – ทุกแขนงในเรา หมายถึงคนที่เป็นสาวกของพระองค์ ติดตามพระองค์...

เถาองุ่นแท้ ( ยน15:1) “พระเยซูเป็นแหล่งแห่งพระพรที่แท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน15:1) { เถาองุ่นแท้ } 1“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา แนวคิด : – ข้อก่อนหน้านี้ พระเยซูตรัสว่า “…ลุกขึ้น ให้เราไปกันเถิด” ยน. 14:31 ในบทที่ 15 นี้...

คำเทศนา “พระเยซู ช่วยด้วย” มาระโก 10:46-52 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ผู้ที่มาหาพระเยซู พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเขาเลย” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเยซู ช่วยด้วย” มาระโก 10:46-52 รายการวันคริสตมาส วันเสาร์ที่ 22 ธันวาม 2018 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...