Select Page

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ
หัวข้อ : FAITH MODE

สามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com
หรือ subscribe ใน youtube เพื่อรับคำเทศนาและบรรยากาศนมัสการทุกสัปดาห์

 

เสียงคำสอน

 

ดูบน Youtube


ขอขอบคุณ : อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ และ คริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ

ท่านสามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com
หรือ subscribe ใน youtube เพื่อรับคำเทศนาและบรรยากาศนมัสการทุกสัปดาห์