Select Page

ทีวีจอแบบเข้ามาแทนที่ ทีวีจอแก้วอย่างถาวรแล้ว

ตอนนี้เวลาเดินห้าง ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเห็น ทีวีจอแบบหลากยี่ห้อ หลายขนาด ลายตาไปหมด

ถ้าจะซื้อ ก็ต้องมาเลือกดูสเปคกัน  แต่ที่เห็นมีคำศัพท์เด่นๆ ก็ คือ เรื่องความระเอียด ความคมชัด ซึ่งมีอยู่ 3 แบบหหลักๆ ตอนนี้คือ

ความละเอียดแบบ HD แบบ Full HD แบบ Ultra HD หรือเรียกอีกอย่างว่า 4K

ความต่างของทั้ง 3 แบบก็คือเรื่อง ความคมชัดของหน้าจอ ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น Pixel (พิกเซล)

ปัจจุบันนั้นมีความละเอียด 3 ระดับที่เรานิยมใช้กันคือ

ความละเอียดแบบ HD = 1366 x 768 pixel

ความละเอียดแบบ Full HD = 1920 x 1080 pixel

ความละเอียดแบบ Ultra HD (4K) = 3840 x 2160 pixel  (4K มาจาก ผลรวมความละเอียดในแนวนอนเท่ากับ 3840 เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกจึงมีการปัดเศษขึ้นให้เป็น 4000 จึงเป็นที่มาของคำว่า 4K)

อนาคตอันใกล้มาตรฐานความละเอียดของจอภาพก็จะสูงขึ้นอีก โดยจะกลายเป็นความละเอียด 8K Ultra High Definition หรือ 7680 x 4320 ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเริ่มทดสอบออกอากาศแล้ว