Select Page

ฮบ. 10:31 “การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัว”

บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
ตอนที่ 19 : เหยียบย่ำพระบุตร ดูหมิ่นพระโลหิต” ( 20 นาที)
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่

 

เสียงคำสอน MP3

Download

 

ดูภาพและฟังเสียงบน Youtube


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
Youtube : www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : www.Facebook.com/DrKerMinistry