Select Page

เสียงคำเทศนา โดย อาจารย์นาธาน กอนไม ศิษยาภิบาลคริสตจักร พระคุณเต็มล้น
เรื่อง “ชีวิตที่พระคริสต์เป็นผู้ขับเคลื่อน”

Download