Select Page

askinglove
วันวาเลนไทน์ก็เวียนมาจบครบรอบอีกปีหนึ่ง คงมีหลายคนที่รอคอยวันนี้อย่างใจจดใจจ่อเต็มที เพราะบางคนรอที่จะได้บอกเป็นนัยกับใครถึงความในใจเสียที บางคนก็รอเพื่อจะยืนยันความรักความผูกพันที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และอีกหลายคนก็กำลังรอคอยเงินก่อนมหึมาจากการขายดอกกุหลายสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในวันนั้น..

จริงๆ แล้วท่านจำเป็นต้องรอคอยให้ถึงวันวาเลนไทน์เสียก่อนจึงจะแสดงความรักต่อกันได้หรือ ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้น เพราะยังมีความรักอีกมากมายหลายแบบ เช่น ความรักต่อคนในครอบครัว ความรักต่อเพื่อน ความรักต่อเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญความรักต่อเพื่อนร่วมโลก (เพราะพระเจ้าตรัสให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน ดังที่กล่าวไว้ใน 1 ยน. 3:11)

แท้จริงแล้วความหมายของพระเจ้าก็คือ ให้เรามีความรักในใจมากพอที่จะแบ่งปันให้ทุกคนทุกๆ วัน ไม่ใช่วันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เรามีดอกกุหลายสีแดงเบ่งบานเต็มในใจทุกวันที่เราสามารถจะหยิบยื่นให้แก่ใครก็ได้ทุกเมื่อ และความรักที่ว่านี้ก็คือความรักอย่างพระเยซูคริสต์นั่นเอง
วันนี้ท่านบอกรัก ใคร หรือยัง
ความรักเป็นสายสัมพันธ์ที่จรรโลงเราให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ถ้าเราไม่ได้รับความรัก ชีวิตของเราจะค่อยๆ เฉาและตายในที่สุด เพราะความรักนั้นยิ่งใหญ่ ( แต่ความรักใหญ่ที่สุด 1 คธ. 13:13) อานุภาพของความรักยิ่งใหญ่จริงๆ หรือว่าท่านจะคัดค้าน ความรักเป็นความรู้สึกดีๆ เป็นความห่วงใย เป็นความอบอุ่น เป็นความเข้าใจ เป็นความเกื้อหนุนกัน

เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้ามีอภิสิทธิ์เหนือกว่าใคร เพราะเราได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจากพระเจ้าของเรา เป็นความรักที่ช่างแสนบริสุทธิ์ ปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับท่าน อย่าเอาแต่พูดฝ่ายเดียว ขอให้เรามีการสนทนากับพระองค์ แล้วท่านจะสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่นั้น เป็นความแช่มชื่นและมีพลังอย่างประหลาด ท่านอยากสัมผัสความรักนั้นบ้างไหม

ถ้าท่านอยากจะรักใครสักคน จงรักเดี๋ยวนี้ในขฯที่เขายังสามารถรับรู้ได้ รักเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ อย่ารอจนกระทั่งเขาจากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจากไปชั่วคราวหรือจากกันชั่วชีวิตก็ตาม ถ้าท่านรักใคร บอกเขาเถิด ให้เขาได้ยิน ให้เขาได้รับรู้ ให้เขาสามารถสัมผัสความรักของท่าน เพราะถ้าเขาจากไปแล้วแม้ว่าท่านจะตะโกนจนสุดเสียง เขาก็ไม่ได้ยินแล้ว ดังนั้นแม้ความรักของท่านจะมีเพียงกระผีกเดียว จงบอกเขาเถิด เพื่อที่เขาจะได้รับรู้ว่ายังมีคนรักและห่วงใยเขา และเขาจะทะนุถนอมความรักของท่านไว้ตลอดไป เพื่อที่จะให้ชีวิตของเขามีความหมายบ้าง ให้รู้ว่าอย่างน้อยยังมีท่านคนหนึ่งที่รักเขาและห่วงใยเขา ข้าพเจ้าไม่ได้ขอท่านมากไป มิใช่หรือ

ดังนั้น ถ้าในชีวิตของท่านยังไม่เคยบอกรักใครเลย ลองเริ่มต้นในวันวาเลนไทน์นี้ก็ได้ แล้วท่านจะรู้ว่าการบอกรักใครสักคนไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย ข้าพเจ้าขอท้าทายท่าน!
ไม่มีสิ่งที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักอีกแล้ว
ไม่มีคำพูดใดที่จะหนักแน่นไปกว่าคำว่า รัก อีกแล้ว
ไม่มีบทเพลงใดจะไพเราะยิ่งกว่าคำบอกรักอีกแล้ว
ไม่มีจินตนาการใดที่จะเป็นจริงได้มากกว่าความรักอีกแล้ว


บทความของ อ.สิธยา คูหาเสน่ห์