Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:16 ) { ร่วมกับพระบิดา }

16 แต่ถึงแม้เราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง เพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา

แนวคิด :
– พระเยซูบอกพวกฟาริสีว่า ครั้งนี้พระองค์จะไม่พิพากษา เพราะครั้งนี้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาใคร(ข้อ15) แต่ถึงแม้ว่า ถ้าพระองค์จะพิพากษา พระองค์ก็มีสิทธิ และคำพิพากษาของพระองค์ก็ถูกต้อง เพราะว่าพระองค์พิพากษาร่วมกับพระบิดา
– นั่นคือ การกระทำใดๆหรือการตัดสินใดๆของพระเยซู พระองค์ปรึกษาพระบิดาเสมอ

การประยุกต์ใช้ :
– แม้แต่พระเยซู ไม่ว่าพระองค์จะทำอะไร จะพูดอะไร หรือ ตัดสินเรื่องใดๆ พระองค์ยังต้องปรึกษาพระบิดา ซึ่งทำให้พระองค์ได้รับสิทธิ แม้กระทั่งสิทธิการพิพากษาและกระทำได้อย่างถูกต้อง
– ดังนั้น เราเองก็ควรตามอย่างของพระเยซู โดยการปรึกษาพระบิดาทุกเรื่องในชีวิต เพื่อให้คำพูดและการกระทำ รวมทั้งการตัดสินใจของเรา ได้รับการรับรองจากพระบิดา และจะทำได้อย่างถูกต้องเสมอ
– วันนี้ เราทำสิ่งต่างๆร่วมกับพระบิดาอยู่ หรือ ทำโดยลำพัง


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry