Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:45) { รังเกียจความจริง }

45 แต่ท่านทั้งหลายมิได้เชื่อเรา เพราะเราพูดความจริง

แนวคิด :
– พระเยซูบอกพวกยิวว่า พวกเขาไม่เชื่อคำของพระเยซู ก็เพราะพระเยซูพูดความจริง พวกเขาไม่ชอบ พวกเขาสมัครเป็นลูกของมาร พ่อแห่งการโกหก ดังนั้น พวกเขาจึงเกลียดความจริง และ ชอบคำโกหก

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราเชื่อความจริงในพระคำของพระเจ้า หรือ เชื่อคำโกหกของมาร
– ความจริง : บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว
> คำโกหก : เรามันชั่ว ไม่คู่ควรกับการอธิษฐาน และยังมีหน้ามาอ่านพระคัมภีร์อีกหรือ
– ความจริง : แสวงหาพระเจ้าก่อน พระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงให้
> คำโกหก : เราต้องทำเยอะๆ ทุ่มเทมากๆ ให้มีเงินเยอะขึ้นก่อน แล้วค่อยมาหาพระเจ้า
– ความจริง : เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังของเรา
> คำโกหก : โอ้ย!!! มีชีวิตฝ่ายวิญญาณแบบนั้น เราทำไม่ได้หรอก เราอ่อนแอเกินไป เราทำไม่ได้ เราทำไม่เป็น
– ลูกพระเจ้า จะเลือกเชื่อความจริง ลูกมาร(หรือพวกลูกพระเจ้าที่ขอไปสมัครเป็นลูกมาร) จะเชื่อคำโกหก


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry