Select Page
วิธีทำเทียนเจล รูปแบบเบียร์

1. นำเจลมาต้มในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยใช้ไฟอ่อน รอจนเนื้อเจล หลอมละลายจนเหลว เบาไฟให้อ่อนที่สุด เติมสีเหลืองลงไป จนสีคล้ายกับสีของเบียร์
2. เทเนื้อเจลที่เหลวลงในแก้วหรือภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นรอให้เย็นสนิท
3.นำพาราฟินมาต้มไฟให้ละลาย จากนั้นทิ้งไว้ให้อุ่นจนเกือบเย็น จะเห็นว่าพาราฟินเริ่มจับตัวเป็นฝ้า จากนั้นให้ใช้ส้อมตีจนเกิดฟองแล้วเทลงบนเจลที่ได้เตรียมไว้
หมายเหตุ พาราฟิน คือ วัตถุดิบที่ใช้ทำเทียนไข

ล้างแก้วที่ต้องการทำชิ้นงานให้สะอาด เช็ดให้แห้งสนิท ติดไส้เทียน ให้เรียบร้อย

นำเทียนใส่ในหม้อ เปิดเตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส โดยใช้ไฟอ่อน

เทียนเจลจะค่อยๆละลาย หากมีควันเกิดขึ้นมาก แสดงว่าไฟแรงไป ให้รี่ไฟลง

เมื่อเจลละลายใส่แม่สี เหลืองลงไป ให้ได้สีใกล้เคียงสีน้ำเบียร์

ปิดเตาไฟ นำเทียนในหม้อ ค่อยๆเทลงในแก้ว ที่เตรียมไว้

ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

จากนั้นนำหม้ออีกใบ มาใส่เทียนพาราฟิน แล้วนำไปตั้งไฟอ่อน จนละลายหมด

เมื่อละลายหมดแล้ว จะมีลักษณะใส ๆ ยกลงมาตั้งทิ้งไว้สักครู่

จะสังเกตุเห็นว่าเทียนพาราฟิน จะจับเป็นฝ้า

ให้นำช้อนซ้อมมา ตีเทียนเหมือน ตีไข่เจียว จนขึ้นฟู

นำเทียนพาราฟินที่ตีจนฟูแล้วไปเทในแก้วที่เตรียมไว้ จากนั้น ก็รอให้เย็น เป็นอันเสร็จ

…. ข้อควรระวัง ใช้จุด ห้ามยกดื่ม!!