Select Page
พิมเสน

พิมเสน

อุปกรณ์และขั้นตอนการทำพิมเสนน้ำ

1.พิมเสน 1 ส่วน

2.การบูร 2 ส่วน

3.เมลทอล 3 ส่วน

4.น้ำมันยูคาลิปตัส นิดหน่อย

4.ครกบดยา

 

วิธีทำ

นำพิมเสนใส่ครกตำให้ละเอียด จากนั้นใส่การบูรตามลงไปตำให้ละเอียด แล้วใส่เมลทอลตามลงไปคนให้เข้ากันเมลทอลจะเป็นตัวทำละลาย หากยังมีตะกอนหรือละลายน้อยก็ใส่เมลทอลตามลงไปอีกนิดหน่อยคนให้ละลายให้หมด แล้วใส่น้ำมันยูคาลิปตัสลงไป มากน้อยตามใจชอบลองดมกลิ่นดู หากจะทำเป็นยาหม่องน้ำก็เติมน้ำมันละกำกับน้ำมันเปปเปอร์มินต์ลงไป

 

ประโยชน์ของพิมเสนน้ำ

ช่วยทำให้ชื่นใจ แก้เป็นลม เป็นต้น แต่ไม่ควรดมมากเพราะอาจทำให้เยื่อบุจมูกอักเสบหรือประสาทการรับรู้กลิ่นเสียได้

 

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์/ส่วนผสม

บริเวณสี่แยกวัดตึก (ถนนจักรวรรดิตัดกับถนนเจริญกรุง) ย่านเสาชิงช้า ย่านเยาวราชและย่านสะพานเหล็ก กรุงเทพฯ

 

ตลาด/แหล่งจำหน่าย

ตั้งแผงขายตามย่านชุมชน ตลาด ป้ายรถเมล์ ท่ารถ-ท่าเรือโดยสาร สถานีขนส่ง งานวัด ฝากขายมินิมาร์ท ร้านขายยา หรือติดต่อขายส่ง ตามร้านจำหน่ายของชำร่วยงานพิธีต่าง ๆ

 

สถานที่ฝึกอบรม

กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร โทร. 613-7190-14

 

ข้อแนะนำ

1. ก่อนนำออกจำหน่าย ควรติดต่อ อย. โดยติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กองยา โทร. 590-7200 เพื่อขออนุญาตการผลิตยา เมื่อได้รับใบอนุญาตการผลิตยาแล้ว จึงนำไปขึ้นทะเบียนตำรับยา เพื่อแสดงว่าออก จำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว

2. สามารถนำไปดัดแปลงเป็นของชำร่วยขายได้ โดยบรรจุในขวดเล็ก ๆ น่ารัก แล้วตกแต่งขวด โดยใช้เส้นไหมสวย ๆ ติดกาวพันรอบขวด หรือตามแต่จะดัดแปลง

 


ที่มา

ส่งเสริมการมีงานทำ , กอง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม