Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.16:10) { ความชอบธรรม }

10ในเรื่องความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก

แนวคิด :
– เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองค์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องความชอบธรรม คือ จะทำให้โลกรู้ว่า พระเยซู คือองค์ผู้ชอบธรรม โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย(กจ.17:31) และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระบิดา
– ซึ่งเป็นการยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรม เป็นผู้ได้รับการรับรองจากพระบิดา เป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพื่อประทานความชอบธรรมแก่โลก
– ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็จะได้รับความชอบธรรม โดยทางพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงแก่โลกให้รู้จัก ความชอบธรรมในมิติใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำ แต่เกิดจากการวางใจในพระเยซู ผู้ได้รับการรับรองจากพระบิดา
– วันนี้ หากเราพยายามทำตัวให้เป็นผู้ชอบธรรม เราก็จะกลับเข้าสู่ความชอบธรรมในมิติเดิมๆของศาสนา ซึ่งไม่มีใครสามารถได้รับความชอบธรรมได้ด้วยวิถีนั้น
– แต่หากเราหันมาวางใจในพระเยซูสำหรับการได้รับความชอบธรรม โดยเชื่อว่าพระเยซูประทานความชอบธรรมให้แก่เราได้ แล้วเราก็ปรารถนาที่จะได้รับและขอความชอบธรรมนั้นจากพระองค์ เราก็จะกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเยตรของพระเจ้า
– และเมื่อภายในของเราเป็นคนชอบธรรมจริงๆแล้ว ก็จะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ชอบธรรม ซึ่งสอดคล้องกับภายใน


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry