Select Page

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน
สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ
เมื่อวันที่ 29/6/2014

เสียงคำสอน

Download

 

ดูบน Youtube


ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล  คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ

Youtube : CLUBRMCBKK