Select Page

คำเทศนา วันที่ 13 กันยายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ
วันครบรอบคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

หัวข้อ: อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป
ข้อพระคัมภีร์: 2 พงศ์กษัตริย์ 7:1-20

1. กษัตริย์โยรัม
1) จมอยู่กับความโศกเศร้าและความโกรธ
2) นั่งรอรับชะตากรรม
3) หาที่รองรับความโกรธของตน

2. ทหารคนสนิทของกษัตริย์

3. คนโรคเรื้อน
1) กลับไปในเมืองและอดตาย
2) นั่งอยู่ที่เดิมและรอความตาย
3) ลุกขึ้นเดินไปข้างหน้า

เสียงคำสอน

 

ดูบน Youtube


ขอขอบคุณ : อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ

ท่านสามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com
หรือ subscribe ใน youtube เพื่อรับคำเทศนาและบรรยากาศนมัสการทุกสัปดาห์