Select Page

เกี่ยวกับเรา

GRACEZONE.org ถูกจัดทำและเริ่มเผยแพร่เมื่อเดือน มกราคม2009 เพื่อเป็นพระพร สำหรับพี่น้องคริสเตียน และผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

1) เป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ของพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์
2) เป็นสื่อกลาง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การสัมมนา การฟื้นฟูตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ คริสตจักร องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นสื่อกลาง เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ ในประเทศไทย
4) เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน
5) เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ คำเทศนา การบรรยายต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง
6) เป็นเวทีให้พี่น้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยกู้จากพระเจ้า และการหนุนน้ำใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนคำพยานต่างๆ
7) เป็นช่องทางสำหรับพี่น้องทุกท่านในการที่ จะเป็นทั้งผู้ให้ หรือผู้รับพระพร
8) อื่นๆ ที่พระเจ้าทรงนำ
หากพี่น้องท่านใด ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือพูดคุย สามารถติดต่อได้ที่ webmaster@gracezone.org  หรือ chatpon@gracezone.org
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ทุกๆท่าน

(เพิ่มเติม #1 27 ตุลาคม 2553)
ทางทีมงาน ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับเว็บไซค์แห่งนี้ ที่มีผู้คนสนใจแวะเวียนมาชม และให้กำลังใจ อย่างมาก และมากขึ้นต่อเนื่องมาตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา
ในบางครั้งต้องขออภัยหากมีบทความหรือ สิ่งใดๆ ที่ทำให้พี่น้องที่เป็นคริสเตียนเกิดข้อสงสัยบ้างในวัตถุประสงค์ของทีมงานบ้าง เพราะความตั้งใจในการทำเว็บนี้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้มีผู้ที่ยังไม่รู้จักในพระเจ้า ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามา อ่าน ศึกษา และรับความรักของพระเจ้าผ่านทางเว็บไซค์แห่งนี้ได้ …
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน ที่กรุณาเข้ามาที่เว็บไซค์นี้ครับ
ทีมงาน GraceZone

“เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใด ข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวง เพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้น
ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิว เพื่อจะได้พวกยิว ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ (แต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ) เพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้น
ต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติ เพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้น แต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้า แต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์
ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง
ข้าพเจ้าทำอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น”
1 คร 9:19-23

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนเว็บไซค์ GraceZone.org เพื่อที่เว็ปนี้จะได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนเว็ปนี้ในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
1) เป็นอาสาสมัครในการร่วมส่งบทความ มาร่วมลงในเว็ปนี้ โดยส่งมาได้ที่ webmaster@gracezone.org
2) สนับสนุนโดยการลงโฆษณาธุรกิจของท่าน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ webmaster@gracezone.org
3) ร่วมสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด โดยสามารถโอนมาได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 205-0-41221-8 ชื่อบัญชี นายฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 733-2-31247-7 ชื่อบัญชี นายฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล

4) ติ-ชม เพื่อที่เราจะปรับปรุง ดูแลพัฒนาให้ดีขึ้น โดยเข้าไปใส่คำติชมได้ที่ webmaster@gracezone.org

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ
ทีมงาน GraceZone.org