Select Page

บทเรียน “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อะไรเป็นจุดยืนที่แท้จริงของคริสเตียน? แก่นๆ เนื้อๆ สรุปๆ คริสเตียนเขาเชื่ออะไรกัน? ” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ (34 นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

การสร้างพระวิหารหลังที่ 2 (Herod’s Temple)

ในปัจจุบันความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับพระวิหารหลังที่สองในปัจจุบันนั้นมีน้อยมาก เหตุการณ์อันระทึกใจเล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อกษัตริย์ของ Seleucid ที่มีพระนามว่า Antiochus IV Epiphanes มีพระบัญชาออกคำสั่งต่อต้านการปฏิบัติตามหลักข้อเชื่อของยิว ทั้งในยูเดีย และ ที่อื่นๆ...

การสร้างพระวิหารหลังที่ 1 (Solomon Temple)

ในครั้งที่ผ่านได้นำเรื่อง ใครคือ Anti-Christ มานำเสนอซึ่งเป็นแนวคิดและเหตุผลที่เป็นตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ ครั้งนี้จะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ  การสร้างพระวิหาร  ซึ่งเรื่องนี้เนื้อหานั้นจะสอดคล้องต่อจากเรื่อง ใครคือ Anti-Christ เพราะถ้า ดาน หรือ พงศ์พันธ์ของ...

เก็บตกองค์กรลับ “ฟรีเมสัน”

เรื่องราวของสมาคมฟรีเมสันส์เริ่มต้นเป็นที่น่าสนใจก็เนื่องจากความสัมพันธ์ของสมาคมกับสมาคมลับกลุ่มอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเร้นลับในการก่อตั้ง คือกลุ่มอัศวินแห่งพระผู้เป็นเจ้า (KNIGHTS TEMPLAR) และกลุ่มนักบวชแห่งไซออน(PRIORY OF SION)...