Select Page

บทเรียน “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อะไรเป็นจุดยืนที่แท้จริงของคริสเตียน? แก่นๆ เนื้อๆ สรุปๆ คริสเตียนเขาเชื่ออะไรกัน? ” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ (34 นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน”(2นาที) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry Youtube : www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : www.twitter.com/DrKerMinistry...

การได้ขึ้นสวรรค์ (Going To Heaven)

ความปรารถนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียน นั่นคือการได้อยู่บนสรรค์กับพระองค์ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสำคัญไปกว่านี้แล้ว พระเยซูตรัสไว้ใน (มัทธิว 6:33) แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน...

คริสต์ศาสนาสอนอะไร…?

เรื่องของศาสนาคริสต์และเรื่องของพระเยซูสำหรับคนไทยทั่วๆไปนับว่าคลุมเครือเป็นอย่างยิ่ง และนอกเหนือจากความคลุมเครือแล้ว คนไทยเรายังมีทัศนะคติที่ระมัดระวังตัวในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงของคริสต์ศาสนาอีกด้วย...

คำถาม 14. ทำไมต้องถวายสิบลด

การถวายสิบลดหรือถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราแก่พระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคริสตจักรแต่เป็นการสมัครใจ เป็นการสำแดงความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้า และการถวายสิบลดเป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระคำของพระเจ้า...

คำถาม 13. ความสำคัญของการไปคริสตจักรและเข้ากลุ่มย่อย

ทำไมต้องมาคริสตจักรในวันอาทิตย์, ทำไมต้องเข้ากลุ่มกพช (กลุ่มพัฒนาชีวิต). การมาคริสตจักรเป็นการแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียน เป็นการแสดงออกถึงส่วนลึกในจิตใจที่เราต้องการการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับประชากรของพระองค์...