Select Page

คำเทศนาฟื้นฟู อาจารย์ เฮนรี่ มาดาวา
อาจารย์ เฮนรี มาดาวา เดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้เตรียมงาน การประกาศ?คืนอัศจรรย์ 7 ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุิ์-มหาสารคาม ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2014 ที่จะถึงนี้ และในโอกาสนี้จึงได้จัดงานฟื้นฟูให้กับพี่น้องในกรุงเทพ ได้ร่วมรับพระพร และกำลัง ในวันพุธที่?12 มีนาคม?2014 นี้ที่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย6
ก่อนท่านเดินทางไปไปเป็นวิทยากร และจัดเตรียมงาน คืนอัศจรรย์ 7
หัวข้อการเทศนา “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์”

Download