Select Page

อาจารย์เฮนรี่ มาดาวา หนุนใจ ศิษยาภิบาล ในงานแถลงข่าว งานพระสิริเต็มแผ่นดินไทย 2018 ผู้ล่าม อ.สิริพร สุกัญจนสิริ วันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 2017 คริสตจักรใจสมาน

ฟังแบบ MP3

Download

 

ฟังบน Youtube